Kremen d.d.

Poslovno skupino Kremen tvorijo družbe:

 Kremen

 PD Kremen

 EKW Kremen

Kremen, d.d. Novo mesto

P-D Kremen d.o.o.

EKW – KREMEN d.o.o.

V poslovni skupini Kremen pridobivamo, separiramo in oplemenjujemo kremenove surovine (kremenove peske in prod, kvarcit-roženec), predvsem za potrebe steklarske, livarske in metalurške industrije, izolacijske industrije, gradbeništva, kemične, filtrske in keramične industrije, proizvodnje frit, industrije ognjevarnih silika opek in industrije vodnega stekla ter zeolitov.

Svojo dejavnost opravljamo v sodelovanju s strateškimi partnerji, firmo P-D Refractories CZ in EKW GmbH, ki imata izjemno dolgo tradicijo (160 in 110 let).

 Kremen 65 let  160_120  EKW_110

Poleg programa kremenovih surovin, iz lastnih surovin izdelujemo vlažne in suhe kisle ognjevarne mase za obzidavo kupolnih in indukcijskih peči za sivo, nodularno in jekleno litino ter za obzidavo livnih loncev ter ponovc, ki se uporabljajo v livarnah in jeklo livarnah.

Kot dopolnilo k suhim in vlažnim kislim ognjevarnim masam izdelujemo tudi paleto specialnih ognjevarnih mas. Še posebej smo ponosni na naš izdelek EKA Focor LPN, ki ga uporabljajo livarne za oblaganje livnih ponovc in ima izjemne lastnosti, ki prinašajo livarnam velike prihranke predvsem na času in energiji. V svoji ponudbi imamo tudi termo betone in razne specialne ognjevarne materiale, ki jih proizvaja strateški partner EKW GmbH, ter določeno opremo, ki se uporablja pri vgradnji ognjevarnih materialov.

Kupci kupujejo naše proizvode, ker so usklajeni z njihovimi zahtevami, potrebami, željami in pričakovanji ter z domačimi in mednarodnimi standardi. Svojim obstoječim in potencialnim kupcem, skupaj s prodajo svojih proizvodov, nudimo in zagotavljamo tudi ustrezna tehnična svetovanja, kako proizvode uporabljati, da bodo z njimi dosegali najboljše možne rezultate.

ISOSkupina Kremen svojo dejavnost izvaja v skladu s standardom ISO 9001 in okoljskim standardom ISO 14001.

Pri izvajanju dejavnosti se zavzemamo za človeku in drugim živim bitjem prijetno okolje. Prizadevamo si za okolju prijazno rudarjenje, s tem, da v največji možni meri zmanjšujemo vplive na okolje (zaprašenost, hrup, izgled narave) ter čim hitreje in čimbolj kvalitetno saniramo opuščene odkopne površine.

Tržišča:

Slovenija, Češka, Hrvaška, Nemčija, Turčija, Finska, Belgija, BIH in Srbija, Bolgarija, Italija, Madžarska, Malezija, Indonezija in Tajska.

Kontakt:

KREMEN d.d. Novo mesto, P-D Kremen d.o.o., EKW-Kremen d.o.o.

Dolenje Mokro Polje 40

8310 ŠENTJERNEJ

SLOVENIJA

Tel.: 00386 (0)7 39 33 200

Fax.: 00386 (0)7 39 33 222

e-mail: info@kremen-nm.si

spletna stran: www.kremen-nm.si